Garanti på skuddsikre produkter

Vi har begrenset garanti på våre produkter. Det betyr at garantien ikke gjelder produkter som har vært utsatt for misbruk, skade, ukorrekt bruk, ukorrekt vedlikeholdelse, misbruk av produktet eller uautorisert salg, service eller reparasjon av produktet. De samme reglene for garanti gjelder også hvis produktet er kjøpt gjennom en av våre forhandlere.

Garanti på Ballistisk Materiale

Alle våre skuddsikre produkter er garantert med en defekt-fri periode på 5-10 år avhengig produktet og kjøpsdato. Hvis produktet ditt skulle bli skadet, skal det returneres umiddelbart til Protection Group Danmark slik at vi kan reparere skaden så fort som mulig. Hvis skaden ikke skyldes misbruk eller ukorrekt vedlikeholdelse (som vurderes av PGD) vil produktet ditt bli byttet til et nytt et, uten ekstra kostander. Hvis skaden skyldes misbruk, skader, ukorrekt bruk, ukorrekt vedlikeholdelse, misbruk av produktet eller uautorisert salg, vil dette gå på kjøpers egen regning.

Ved egne modifikasjoner av produktet eller ved skade på panelet jamfør ovenstående, ytes det ikke lenger garanti på det kjøpte produktet.

Garanti på Tekstil

All tekstil (carrier, cover til hjelm, hansker, m.m.) yter en 2-års garanti fra og med kjøpsdato. Ved skade på produktet grunnet misbruk, skade, ukorrekt bruk, ukorrekt vedlikeholdelse, misbruk av produktet eller uautorisert salg, ytes det ingen garanti.