Traumeplate

En traumeplate gir deg ekstra beskyttelse mot skudd fra kraftige våpen som en rifle og penetrerende skudd. En traumeplate kaldes også for hard armor. 

 

Vi tilbyr 3 forskjellige traumeplater, som passer til forskjellige behov: 

  • PGD-LW+ er vår lettvektsmodell, som beskytter på NIJ level 3.

  • PGD-Berserker er vår rimeligere modell, som beskytter på NIJ level 3 og NIJ level 4.

  • PGD U-line er vår toppmodel, som beskytter på NIJ level 3++ og NIJ level 4.

Traumeplate
preload spinner

 

Det er tre ting du skal være oppmerksom på, når du velger en traumeplate:

  • Beskyttelsesnivå: Skal det være NIJ level 3 eller NIJ level 4. De stopper forskjellige skudd.

  • ICW eller SA: Betyr om traumeplaten skal brukes sammen med en skuddsikker vest (In Conjunction With) eller uten en skuddsikker vest (Stand Alone). 

  • Materiale: Mange produsenter fra tvilsomme land bruker ofte dårlig materiale. Vi bruker kun topp materiale fra Europeiske og Amerikanske produsenter.

Beskyttelsesnivå

Traumeplater fra Protection Group Danmark er testet til de høye beskyttelses standarder NIJ level 3 og NIJ level 4, og kommer som utgangspunkt i 3 forskjellige beskyttelsesnivå som avhenger av hvilke skuddsikre materialer traumeplaten er sammensatt av.

Så kunne vi eksempelvis lave lignende boks med tekst eller grafik og skrive

Beskyttelsesnivåene stopper følgende: 

  • Level IIla; 9 mm, 357 sigh og .44 magnum

  • Level III+; stopper ovenstående og M80/308, AK47 og M193

  • Level III++; stopper ovenstående og M855

  • Level IV: 30-06 AP og ovenstående

Materialer

Skuddsikre traumeplater lages i mange forskjellige materialer, og noen av de mest brukte materialer er Honeywell, Twaron, Kevlar, Dyneema, Keramik og forskjellige slags stålplater. 

 

De har alle deres fordeler og ulemper, men for alle platene er det avgjørende at de skal kunne godkjennes til NIJ standard 0101.04 eller 0101.06 hvor forskjellen ligger i antallet av skudd, som platen skal testes med. 

 

I traumeplater fra Protection Group Danmark bruker vi forskjellige materialer alt etter hva platen skal kunne stoppe, herunder; PE (polyethylene) og keramikk (AL203 og SiC keramikk) til henholdsvis NIJ level III og NIJ level IV traumeplater.

 

Vi bruker kun anerkjente materialer, som vi vet gir den samme beskyttelse hver eneste gang. Dette gir deg større sikkerhet som bruker, og et produkt som du kan stole 100% på. 
 

Hvis du leter etter en annen traumeplate, så gjerne spør oss. Vi kan lage platene i In conjunction With eller Stand alone, samt forme platen til å være multi eller single curve. 

Kontakt oss på Jonas@protectiongroup.dk eller på telefon +45 61 27 48 57